Obsah

 

Modernizace ICT učebny a vnitřní počítačové sítě

„Projekt „Modernizace ICT učebny a vnitřní internetové sítě

(reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013904) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je modernizace učebny ICT a vnitřní internetové sítě. V rámci projektu dojde k pořízení nábytku, učebních pomůcek a IT vybavení včetně modernizace síťové infrastruktury učebny. Součástí projektu je také úprava venkovního prostranství.“

 

Předmětem projektu „Modernizace ICT učebny a vnitřní internetové sítě“ je modernizace odborné učebny informatiky za účelem zvyšování kvality vzdělávání žáků základní školy především v oblasti klíčových kompetencí a následně zlepšení uplatnění žáků na trhu práce. Cílem projektu je primárně zlepšování podmínek pro výuku včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání a sekundárně i aktivizace místního potenciálu prostřednictvím zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků v oborech využívajících informační technologie.

 Projekt také řeší bezbariérovost budovy školy a úpravu vnější zeleně v okolí školy.

 

Projekty

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž

ABECEDA PENĚZ.

Projekt finanční gramotnosti.

Maják – síť kolegiální podpory

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68 /0.0/0.0/16_010/0000517

Algoritmus

Projekt Algoritmus individuálního vzdělávání

Cílem projektu je zprostředkovat individuální vzdělávání venkovským občanům ÚK a SK v oblastech obecných ale i odborných kompetencí.

PROJEKT MAP

PROJEKT MAP

Zapojení do projektu - Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Slaný

č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000701

PROJEKT OPVV

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLOBUKY, OKRES KLADNO