Obsah

Karierové poradenství pro šk.rok 2017/18

Typ: ostatní
Karierové poradenství pro šk.rok 2017/18
Mgr. Martina Miltrová
Důležité termíny:
30. 11. 2017 - termín pro odevzdání přihlášek na školy s talentovými zkouškami
1. 3. 2018 - termín pro odevzdání přihlášek na ostatní školy

Přijímací řízení na střední školy
• Žáci si mohou podat dvě přihlášky ke studiu (u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2017, u všech ostatních oborů do 1. 3. 2018). V oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena jednotná přijímací zkouška z předmětů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace.
• Přihlášky s prospěchem za celý 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku budou žákům vytištěny na základní škole začátkem února (u škol s talentovými zkouškami během listopadu s prospěchem za 7. a 8. ročník). Také jim bude sděleno, zda potřebují přihlášku potvrdit od lékaře.
• Rodiče posílají přihlášku na střední školu sami doporučeným dopisem (případně ji doručí osobně). K přihlášce mohou přiložit potvrzení PPP, pokud je v ní žák evidován např. pro vývojové poruchy učení.
• Do 15. 3. 2018 vydá základní škola žákovi tzv. zápisový lístek.
• Střední školy zveřejní výsledky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě v budově školy a na internetu (poštou zasílá střední škola pouze rozhodnutí o nepřijetí).
• Do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí (viz výše) se zápisový lístek musí poslat na střední školu, na kterou chce žák nastoupit.
• Pokud SŠ neobdrží od žáka zápisový lístek, uvolní jeho místo pro jiného uchazeče.
• Zápisový lístek se může uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde by dodatečně přijat na základě odvolání.
• Odvolání se podává do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Zasílá se řediteli střední školy, který vydal napadené rozhodnutí.
• Pokud žák není přijat v 1. kole přijímacího řízení na žádnou střední školu, je dobré zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
• Nevyjde-li odvolání (nebo ho žák nepodal), je možné podívat se na další možnosti ve 2. kole přijímacího řízení na www stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy.
• Ve druhém kole lze podat neomezený počet přihlášek.

Přijímací řízení - osmileté gymnázium
• Žáci se mohou hlásit na dvě osmiletá gymnázia.
• Přihlášky jim budou vytisknuty na základní škole začátkem února.
• Rodiče posílají přihlášky na gymnázia doporučeným dopisem (nebo je doručí osobně) do 1. 3. 2018.
• K přihlášce mohou přiložit potvrzení PPP, pokud je v ní žák evidován (např. pro vývojové poruchy učení).
• Kritéria pro přijetí budou zveřejněna na internetových stránkách gymnázia, je nutné tyto stránky sledovat.
• Zadání testů pro přijímací zkoušky připravuje společnost CERMAT. Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách     www.cermat.cz.
• Přijímací zkoušky se konají v dubnu.
• Gymnázium zveřejní výsledky přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem
na veřejně přístupném místě v budově školy a na internetu (poštou se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí).
Jak dítě nejlépe připravit na přijímací zkoušky?
• Včas zjistěte, co dítě umí.
• Nespoléhejte se na známky.
• Vytvořte plán přípravy – časový harmonogram.
• Zaveďte systematickou a efektivní přípravu.
• Vyberte nejvhodnější studijní materiály – účinná je metoda e-learningu, tedy využití počítače a Internetu.
• Průběžně ověřujte, jak příprava pokračuje.      

Zápisový lístek
• Obdrží žáci ve škole do 15. 3. 2018
• Do 10 pracovních dnů po zveřejnění rozhodnutí o přijetí (viz výše) se zápisový lístek musí poslat na gymnázium (vyplní se údaje v bodě 1).
• Pokud gymnázium neobdrží od žáka zápisový lístek, uvolní jeho místo pro jiného uchazeče.
• Zápisový lístek se může uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Odvolání
• do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání řediteli střední školy.
Zdroje informací při výběru střední školy
a/ publikace
• Atlas školství (středočeský kraj, Praha- lze půjčit ve škole)
b/ internet
• www.atlasskolstvi.cz
• www.kamnaskolu.cz
• www.infoabsolvent.cz
• internetové stránky jednotlivých škol
c/ ÚP Kladno - beseda se žáky 9. ročníku
d/ ,,burza škol" -  Kladno
burzy se účastní všechny školy okresu Kladno
e/ PPP Kladno - poskytuje testy profesionální orientace
f/ dny otevřených dveří na středních školách
Informace:
• www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
• www.atlasskolstvi.cz/
Informace o povoláních:
• http://www.istp.cz/ – národní soustava povoláních, informace o cca 2000 povoláních
• http://www.gwo.cz/ – průvodce světem povolání
• http://www.budoucnostprofesi.cz/ – současná situace a budoucnost profesí na trhu práce v ČR Testy k volbě povolání
• http://www.scio.cz/ – srovnávací testy používané k přijetí na SŠ i VŠ
• http://www.job-tip.cz/ – test profesních zájmů
• http://www.mamenato.cz/ – testy klíčových kompetencí


Vytvořeno: 12. 10. 2018
Poslední aktualizace: 12. 10. 2018 11:42
Autor: