Obsah

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně a metodik prevence
Konzultační hodiny
 • Pondělí 13.00 - 14.30 hodin
 • Po telefonické domluvě kdykoliv.
Náplň práce:

Péče o žáky s výukovými potížemi, zdravotním postižením, péče o nadané žáky:

 • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky se specifickými poruchami učení,
 • pomáhá vyhledávat mimořádně nadané žáky, metodicky se podílí na úpravách jejich učiva,
 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče.

Péče o žáky s výchovnými problémy:

 • v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost (šikana, projevy diskriminace, násilí a jiné negativní jevy).

Metodická a informační činnost:

 • předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům,
 • informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PPP a SPC a o dalších poradenských službách v regionu (úřad práce, sociální péče, krizová centra …).

Volba povolání:

 • poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče,
 • informuje o studijních možnostech,
 • pomáhá při vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu,
 • zpracovává přehledy o přijetí žáků na střední školy.

Dokumentace:

 • vede databázi integrovaných žáků, soustřeďuje individuální učební plány.

Zprávy

Zápisový lístek

Zápisový lístek celý text

2017/2018 | 6. 10. 2018 | Autor:

Šikana

Informace pro rodiče celý text

2017/2018 | 6. 10. 2018 | Autor:

Výňatek ze školního řádu

Výňatek ze školního řádu celý text

2017/2018 | 6. 10. 2018 | Autor:

Doporučení pro předškoláky

Doporučení pro předškoláky celý text

2017/2018 | 6. 10. 2018 | Autor:

Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče celý text

2017/2018 | 6. 10. 2018 | Autor:

Zajímavé odkazy pro rodiče

Zajímavé odkazy pro rodiče celý text

2017/2018 | 6. 10. 2018 | Autor:

Karierové poradenství pro šk.rok 2017/18

Karierové poradenství pro šk.rok 2017/18
Mgr. Martina Miltrová
Důležité termíny:
30. 11. 2017 - termín pro odevzdání přihlášek na školy s talentovými zkouškami
1. 3. 2018 - termín pro odevzdání přihlášek na ostatní školy celý text

ostatní | 30. 11. 2017 | Autor: