Obsah

10 + 1 důvod proč psát ročníkovou práci

Typ: 2017/2018
10 + 1 důvod proč psát ročníkovou práci
 • Ukáži, že něco umím, znám, dovedu.
 • Vyzkouším a zdokonalím získávání a analýzu informací z různých zdrojů.
 • Vyzkouším, zdokonalím se a předvedu získané dovednosti v daném oboru, který je mi blízký.
 • Spolu se svým konzultantem se seznámím s novými metodami práce, vyzkouším a získám nové poznatky při práci s informacemi.
 • Vyzkouším a zdokonalím se v editaci textu na počítači, ve tvorbě grafických výstupů.
 • Naučím se vytvářet prezentaci pro obhajobu mé práce.
 • Vyzkouším a zdokonalím se v přednesu při obhajobě.
 • Překonám svůj stud a strach z přednesu v úzkém kruhu osob, kteří mne znají a váží si mne pro to, co umím.
 • Prokáži, že je pro mne důležité vzdělávat se, že si vážím toho, co umím a dokáži nabyté znalosti, dovednosti a zkušenosti správně zužitkovat.
 • Zkušenosti při tvorbě Závěrečné práce jsou pro mne konkurenční výhodou nejen pro studium na střední škole, ale především do osobního a profesního života.
 • Chci, protože je to dobré. Dělám to pro sebe, ne pro učitele, ne pro rodiče, ne pro známku!

Vytvořeno: 6. 10. 2018
Poslední aktualizace: 6. 10. 2018 21:56
Autor: