Obsah

Přehled učiva pro 6.B        
od 2.6.2020- 8.6.2020          
český jazyk  český jazyk přikládám dokument na školu online        
matematika www.matika.in : domácí úkoly budou po přihlášení zadány učitelem        
anglický jazyk práce na škole online a wocabee        
fyzika  na škole online ve složce domácí úkoly        
přírodopis

alfbook přírodopis - bezobratlí 1 test hmyz stejnokřídlí ,brouci a dvoukřídlí

splnit alespoň na 85%

 
zeměpis alfbook zeměpis- podnebí a biosféra test počasí splnit alespoň na 85%        
dějepis na škole online ve složce domácí úkoly        
           
 

             
                 
                 
   
                 
                 
                 
             
                 
                 
                 
               
             
                 
                 
   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   
                       
                       
         
                       
                 
                       
                       
                       
                       
           
     
                       
                 
                     
                     
       
                     
                     
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Zprávy

Přivítání

2019 - 2020 celý text

ostatní | 7. 11. 2019 | Autor: Ing. Vladimír Hauner