Obsah

Výuka od 4.1 do 22.1.2021

Typ: ostatní
Organizace distanční výuky

Na základě rozhodnutí vlády České republiky bude v týdnu od 4. do 22.1.2021 probíhat výuka žáků 3. - 9. tříd distanční formou. Opět vstoupí v platnost následující pravidla:

  • Všechny hodiny online výuky jsou uvedeny v rozvrhu tříd v systému Škola online a jsou pro žáky povinné. Pozvánky na tyto hodiny jsou žákům zasílány, odkazy jsou přímo v google učebnách.
  • Pokud se žák nemůže těchto hodin účastnit, platí pro něho stejná pravidla omlouvání jako při běžné výuce. 
  • Zadávání úkolů ke vzdělávání probíhá přes google učebny, stejně tak i odevzdávání vypracovaných úkolů.
  • Žáci (popřípadě jejich zákonní zástupci), kteří nemají k dispozici internet, jsou povinni si vyzvednout  úkoly ve škole.  Je třeba dodržovat všechna platná hygienická opatření.
  • Týdenní výukové plány jsou současně zveřejněny každé úterý na webových stránkách školy v záložkách jednotlivých tříd ve složce Naše třídy 2020/2021.

 Výuka žáků 1. a 2. třídy a přípravné třídy probíhá ve škole, platí omezení pro hodiny tělesné a hudební výchovy.

Provoz školní družiny probíhá v jednotlivých třídách.


Vytvořeno: 1. 1. 2021
Poslední aktualizace: 13. 1. 2021 11:51
Autor: Daniela Doskočilová