Obsah

Informace pro strávníky

Vážení strávníci, 

na základě vyhlášky Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy č.107/20058 Sb., o školním stravování, vydané v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví na základě zmocnění v zákoně č.561/2005 Sb., byly určeny nové kategorie strávníků. Strávníci jsou rozděleni podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce tj.od 1.9. do 31.8. 
 
Finanční normativy v Kč platné od 1.1.2012 dle Novely vyhlášky 463/2011

Přesnídávka 6,00 – 9,00 Kč
Oběd strávníci 3 – 6 let 14,00 – 25,00 Kč
Oběd strávníci 7 – 10 let 16,00 – 32,00 Kč
Oběd strávníci 11 – 14 let 19,00 – 34,00 Kč
Oběd strávníci 15 a více let 20,00 – 37,00 Kč
Svačina 6,00 – 9,00 Kč

Celá částka vybraná za stravné musí být použita jen na potraviny ( náklady na uvaření hradí právní  subjekt ). Roční tolerance pro všechny strávníky v ZŠ a MŠ je +,- 10,00 Kč. 

Ceny stravného v naší MŠ a ZŠ
Svačina MŠ 8 Kč
Oběd strávníci 3 – 6 let 16 Kč
Oběd strávníci 7 – 10 let 18 Kč
Oběd strávníci 11 – 14 let 20 Kč
Oběd strávníci 15 a více let 21 Kč
Oběd důchodci 45 Kč
Oběd pracující 50 Kč
Přihlášení a odhlášení

Přihlášení i odhlášení docházky jsou povinni strávníci nahlásit nejpozději do 7.30 hod téhož dne.  Stravné ( i školné v MŠ ) jsou povinni strávníci platit do 1. v měsíci. V případě nezaplacení jsou automaticky vyloučeni ze stravování i docházky do MŠ.

 

 
           
       
           
         
       
           
           
           
       
           
           
       
           
           
           
           
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
 
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     

Pokladna školy:    

  • 7:30 - 8:00 hodin 
  • 11:00 - 13:00 hodin 
  • Po dobu měsíční uzávěrky zavřeno.