Obsah

Školní družina

Ranní družina 6:30 - 8:00 hodin

(pro přípravnou, první a druhou třídu) - v budově MŠ, ve třídě naproti školní zahradě

 

Odpolední družina 11:50 - 16:30 hodin

První oddělení - Džungle - první třída, Krobová Monika 

Druhé oddělení - Čertíci - druhá, třetí třída, Černá Jaroslava 

Třetí oddělení - Delfíni - přípravná, čtvrtá, pátá třída, Zábranská Gabriela