Přihlášení:

Vstup pro hosty

Základní škola a Mateřská škola Klobuky, okres Kladno

Základní škola a Mateřská škola Klobuky, okres KladnoVýchovné poradenství

Výchovné poradenství

Informace o přijímacím řízení 2017/2018.

Informace o přijímacím řízení

Důležité odkazy:

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

www.cermat.cz/prijimaci-rizeni

www.atlasskolstvi.cz

Odevzdání přihlášek:

Zákonný zástupce odevzdá 1-2 přihlášky (stejně vyplněné a potvrzené ředitelem ZŠ)  řediteli gymnázia, SOŠ, SOU do:

Ø  30. 11. na umělecké školy

Ø  1. 3.     na gymnázia, SOŠ, SOU

Kritéria přijímacího řízení:

zveřejní ředitelé gymnázia, SOŠ, SOU + 2 termíny přijímacího řízení (pokud má škola navíc vlastní přijímací zkoušky) + další skutečnosti (např. účast na olympiádách) na webových stránkách školy  do:

Ø  30. 10. na umělecké školy

Ø  31. 1. na gymnázia, SOŠ, SOU

Ø   žák si vybere 1 ze dvou termínů a uvede ho na přihlášku

Ø  !  stejný termín přijímacího řízení na dvou různých školách není důvodem pro vyhlášení náhradního termínu

Přijímací řízení:

Ø  2.1. - 15. 1.       talentové zkoušky na umělecké škole

Ø  2.1. - 15. 2        talentové zkoušky na gymnázia se sportovní přípravou

Ø  15.1. - 31. 1.     talentové zkoušky na konzervatoře

Ø  22.4. - 30. 4.     přijímací zkouška na SOU s výučním listem ( i zde může žák v tomto termínu konat zkoušku)

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NA GYMNÁZIA a SOŠ

Ø  !!! termín si žák nevybírá (je daný):   

12.4. a 19.4.   čtyřletý typ studia

18.4. a 20.4.   šestiletý a osmiletý typ studia

Ø  každý žák může zkoušku konat 2x, počítá se mu lepší výsledek, nesmí být menší než 60% (v 1. termínu žák vykoná zkoušku ve škole uvedené na přihlášce na 1.místě a v 2.termínu ve škole, která je na přihlášce uvedena na 2.místě)

Ø  !!! pokud střední škola má navíc vlastní přijímací zkoušku, žák si vybere jeden ze dvou termínů (12.4. – 28.4.) a uvede ho na přihlášku

Ø  pokud žák nevyužije možnosti konat zkoušku 2x, tak mu je automaticky započítán výsledek z 1.termínu na obě školy

Ø  pokud se žák pro vážné důvody nemůže dostavit na přijímací zkoušku, písemně se do 3 dnů od řádného termínu omluví řediteli dané školy (náhradní termín přijímací zkoušky: 11. a 12.5.)

Rozhodnutí o přijetí:

Ø  ředitel gymnázia, SOŠ, SOU ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení nebo do 2 dnů po konání 2. termínu přijímacího řízení a poté zveřejní rozhodnutí přijatých uchazečů a zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí

Ø  bez přijímacích zkoušek ředitel zveřejní rozhodnutí nejdříve 22. 4., nejpozději 30.4.

Zápisový lístek:

Ø  ředitel ZŠ vydá pouze 1 (vede evidenci)

Ø  !!!  do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí odevzdá zákonný zástupce řediteli gymnázia, SOŠ, SOU. Nebude-li v tomto termínu zápisový lístek doručen, může ředitel místo obsadit jiným uchazečem.

Ø  zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze 1x, podruhé ho lze použít, pokud byl žák přijat na základě odvolání nebo pokud byl přijat na školu s talentovou zkouškou a následně i na školu bez talentové zkoušky

Možnosti v případě nepřijetí:

Ø  odvolání do  !!!  3 pracovních dnů od doručení nepřijetí

Ø  odvolání s žádostí o možnost posouzení o přijetí na volná místa ( autoremedura)

Ø  podat si neomezený počet přihlášek na  2.termín (případně další termíny) přijímacího řízení, pokud jsou volná místa, rozhodnutí o přijetí se zveřejní bez zbytečného odkladu

 

 

Cílem projektu je zprostředkovat individuální vzdělávání venkovským občanům ÚK a SK v oblastech obecných ale i odborných kompetencí. V oblastech, které se nejrychleji vyvíjejí a na jejichž zvládnutí je kladen každodenně tlak hlavně při uplatnitelnosti na trhu práce. Přispěje k tomu soubor přednášek a seminářů, které budou bezplatně k dispozici občanům nejen z blízkého okolí.

Partner projektu:

Občanské sdružení Genesia realizuje projekty ESF zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a zlepšení přístupu ke vzdělávání pro co nejširsí okruh osob, a to včetně osob znevýhodněných, ať již zdravotně, věkově či sociálně.

Naše největší výhody:

  • Malý počet žáků ve třídě - individuální přístup
  • Škola nabízí vhodné prostředí pro děti s výukovými problémy (kvalifikovaní pracovníci, asistenti)
  • Integrace dětí s postižením, rodinné prostředí malé školy

EU, MŠMT
TENTO INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PORTÁL JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Základní škola a Mateřská škola Klobuky, okres Kladno - STRUČNÝ POPIS WEBU - Vestibulum euismod dapibus DŮLEŽITÁ KLÍČOVÁ SLOVA nulla in elementum. Etiam varius est nec felis tincidunt cursus. Fusce porttitor scelerisque blandit. Ut lobortis consequat nisi id. Sed in justo sed arcu convallis volutpat. Duis id bibendum mi. Donec semper, dolor sit amet posuere consequat, ipsum odio mattis sapien, nec interdum erat dui ac ligula. FRÁZE NA KTERÉ CHCETE BÝT VIDĚT VE VYHLEDÁVAČÍCH Cras quam purus, tristique sit amet venenatis ac, consequat quis ligula. Nulla non dolor magna.

Mapa stránek

Webdesign a vytvoření webu zajistila firma clickmedia.cz