Přihlášení:

Vstup pro hosty

Základní škola a Mateřská škola Klobuky, okres Kladno

Základní škola a Mateřská škola Klobuky, okres KladnoVýchovné poradenství

Výchovné poradenství

Desatero pro rodiče.

Desatero pro rodiče.

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2015 - 2016.

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2015 - 2016.

Zajímavé odkazy pro rodiče.

Zajímavé odkazy pro rodiče.

Činnost výchovné poradkyně.

Výchovný poradce – Mgr. Martina Miltrová

Náplň:
Péče o žáky s výukovými potížemi, zdravotním postižením, péče o nadané žáky:

 •   ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky se specifickými poruchami učení,
 •   pomáhá vyhledávat mimořádně nadané žáky, metodicky se podílí na úpravách jejich učiva,
 •   poskytuje poradenskou činnost pro rodiče.

Péče o žáky s výchovnými problémy:

 •   v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost (šikana, projevy diskriminace, násilí a jiné negativní jevy).

Metodická a informační činnost:

 •   předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům,
 •   informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PPP a SPC a o dalších poradenských službách v regionu (úřad práce, sociální péče, krizová centra …).

Volba povolání:

 •   poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče,
 •   informuje o studijních možnostech,
 •   pomáhá při vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu,
 •   zpracovává přehledy o přijetí žáků na střední školy.

Dokumentace:

 •   vede databázi integrovaných žáků, soustřeďuje individuální učební plány

Kariérové poradenství pro šk.rok 2017/18

Karierové poradenství pro šk.rok 2017/18

• Mgr. Martina Miltrová
Důležité termíny:
• 30. 11. 2017 - termín pro odevzdání přihlášek na školy s talentovými zkouškami
• 1. 3. 2018 - termín pro odevzdání přihlášek na ostatní školy
________________________________________

Přijímací řízení na střední školy
• Žáci si mohou podat dvě přihlášky ke studiu (u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2017, u všech ostatních oborů do 1. 3. 2018). V oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena jednotná přijímací zkouška z předmětů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace.
• Přihlášky s prospěchem za celý 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku budou žákům vytištěny na základní škole začátkem února (u škol s talentovými zkouškami během listopadu s prospěchem za 7. a 8. ročník). Také jim bude sděleno, zda potřebují přihlášku potvrdit od lékaře.
• Rodiče posílají přihlášku na střední školu sami doporučeným dopisem (případně ji doručí osobně). K přihlášce mohou přiložit potvrzení PPP, pokud je v ní žák evidován např. pro vývojové poruchy učení.
• Do 15. 3. 2018 vydá základní škola žákovi tzv. zápisový lístek.
• Střední školy zveřejní výsledky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě v budově školy a na internetu (poštou zasílá střední škola pouze rozhodnutí o nepřijetí).
• Do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí (viz výše) se zápisový lístek musí poslat na střední školu, na kterou chce žák nastoupit.
• Pokud SŠ neobdrží od žáka zápisový lístek, uvolní jeho místo pro jiného uchazeče.
• Zápisový lístek se může uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde by dodatečně přijat na základě odvolání.
• Odvolání se podává do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Zasílá se řediteli střední školy, který vydal napadené rozhodnutí.
• Pokud žák není přijat v 1. kole přijímacího řízení na žádnou střední školu, je dobré zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
• Nevyjde-li odvolání (nebo ho žák nepodal), je možné podívat se na další možnosti ve 2. kole přijímacího řízení na www stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy.
• Ve druhém kole lze podat neomezený počet přihlášek.

Přijímací řízení - osmileté gymnázium
• Žáci se mohou hlásit na dvě osmiletá gymnázia.
• Přihlášky jim budou vytisknuty na základní škole začátkem února.
• Rodiče posílají přihlášky na gymnázia doporučeným dopisem (nebo je doručí osobně) do 1. 3. 2018.
• K přihlášce mohou přiložit potvrzení PPP, pokud je v ní žák evidován (např. pro vývojové poruchy učení).
• Kritéria pro přijetí budou zveřejněna na internetových stránkách gymnázia, je nutné tyto stránky sledovat.
• Zadání testů pro přijímací zkoušky připravuje společnost CERMAT. Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách     www.cermat.cz.
• Přijímací zkoušky se konají v dubnu.
• Gymnázium zveřejní výsledky přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem
na veřejně přístupném místě v budově školy a na internetu (poštou se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí).
Jak dítě nejlépe připravit na přijímací zkoušky?
• Včas zjistěte, co dítě umí.
• Nespoléhejte se na známky.
• Vytvořte plán přípravy – časový harmonogram.
• Zaveďte systematickou a efektivní přípravu.
• Vyberte nejvhodnější studijní materiály – účinná je metoda e-learningu, tedy využití počítače a Internetu.
• Průběžně ověřujte, jak příprava pokračuje.      

Zápisový lístek
• Obdrží žáci ve škole do 15. 3. 2018
• Do 10 pracovních dnů po zveřejnění rozhodnutí o přijetí (viz výše) se zápisový lístek musí poslat na gymnázium (vyplní se údaje v bodě 1).
• Pokud gymnázium neobdrží od žáka zápisový lístek, uvolní jeho místo pro jiného uchazeče.
• Zápisový lístek se může uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Odvolání
• do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání řediteli střední školy.
Zdroje informací při výběru střední školy
a/ publikace
• Atlas školství (středočeský kraj, Praha- lze půjčit ve škole)
b/ internet
• www.atlasskolstvi.cz
• www.kamnaskolu.cz
• www.infoabsolvent.cz
• internetové stránky jednotlivých škol
c/ ÚP Kladno - beseda se žáky 9. ročníku
d/ ,,burza škol" -  Kladno
burzy se účastní všechny školy okresu Kladno
e/ PPP Kladno - poskytuje testy profesionální orientace
f/ dny otevřených dveří na středních školách
Informace:
• www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
• www.atlasskolstvi.cz/
Informace o povoláních:
• http://www.istp.cz/ – národní soustava povoláních, informace o cca 2000 povoláních
• http://www.gwo.cz/ – průvodce světem povolání
• http://www.budoucnostprofesi.cz/ – současná situace a budoucnost profesí na trhu práce v ČR Testy k volbě povolání
• http://www.scio.cz/ – srovnávací testy používané k přijetí na SŠ i VŠ
• http://www.job-tip.cz/ – test profesních zájmů
• http://www.mamenato.cz/ – testy klíčových kompetencí

 

|

Cílem projektu je zprostředkovat individuální vzdělávání venkovským občanům ÚK a SK v oblastech obecných ale i odborných kompetencí. V oblastech, které se nejrychleji vyvíjejí a na jejichž zvládnutí je kladen každodenně tlak hlavně při uplatnitelnosti na trhu práce. Přispěje k tomu soubor přednášek a seminářů, které budou bezplatně k dispozici občanům nejen z blízkého okolí.

Partner projektu:

Občanské sdružení Genesia realizuje projekty ESF zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a zlepšení přístupu ke vzdělávání pro co nejširsí okruh osob, a to včetně osob znevýhodněných, ať již zdravotně, věkově či sociálně.

Naše největší výhody:

 • Malý počet žáků ve třídě - individuální přístup
 • Škola nabízí vhodné prostředí pro děti s výukovými problémy (kvalifikovaní pracovníci, asistenti)
 • Integrace dětí s postižením, rodinné prostředí malé školy

EU, MŠMT
TENTO INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PORTÁL JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Základní škola a Mateřská škola Klobuky, okres Kladno - STRUČNÝ POPIS WEBU - Vestibulum euismod dapibus DŮLEŽITÁ KLÍČOVÁ SLOVA nulla in elementum. Etiam varius est nec felis tincidunt cursus. Fusce porttitor scelerisque blandit. Ut lobortis consequat nisi id. Sed in justo sed arcu convallis volutpat. Duis id bibendum mi. Donec semper, dolor sit amet posuere consequat, ipsum odio mattis sapien, nec interdum erat dui ac ligula. FRÁZE NA KTERÉ CHCETE BÝT VIDĚT VE VYHLEDÁVAČÍCH Cras quam purus, tristique sit amet venenatis ac, consequat quis ligula. Nulla non dolor magna.

Mapa stránek

Webdesign a vytvoření webu zajistila firma clickmedia.cz