Přihlášení:

Vstup pro hosty

Základní škola a Mateřská škola Klobuky, okres Kladno

Základní škola a Mateřská škola Klobuky, okres KladnoRočníkové práce

Ročníkové práce

Dopis pro rodiče.

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s informacemi o závěrečných pracích žáků devátých tříd. Je to studijní aktivita, která proběhne na naší škole prvním rokem. Žáci mají za úkol zpracovat vybrané téma v písemné podobě, obhájit je před svým učitelem a stručně prezentovat na závěrečném shromáždění před svými spolužáky.

Téma závěrečné práce si žáci zvolí s přihlédnutím ke svým zájmům či k budoucí profesní orientaci, a to do   22. prosince 2017. Každý žák má povinnost konzultovat téma své práce a průběh zpracování s jedním učitelem, kterého si zvolí na začátku práce, ale mohou pomoci i jiní učitelé, např. českého jazyka, cizích jazyků a informatiky. Seznam nabízených témat budou mít žáci k dispozici na nástěnce v 1. patře a na webových stránkách školy. Tamtéž budou k dispozici i požadavky na formát zpracování a časový harmonogram.                   Zpracování práce je povinné pro všechny žáky. Záznamy o přiděleném tématu, vyučujícím, konzultacích atd. budou prováděny do žákovské knížky žáka.

Termín první povinné konzultace - do 15. března 2018 (probrání podrobností tématu, rozloženi kapitol apod.). Uzávěrka pro odevzdání písemné verze a odeslání elektronické verze je   11. května 2018. Obhajoba práce proběhne na začátku června 2018.

Věříme, že naši žáci prokážou vyspělost svého vyjadřování v písemné i ústní podobě, spojí výsledky z ČJ, ICT a cizího jazyka (práce bude obsahovat krátký abstrakt v češtině a jednom cizím jazyce) se znalostmi z jednotlivých vybraných předmětů.                                                                                                     Hodnocení bude spadat do odborného předmětu (jde-li o kombinovanou práci, tak dle dohody), kromě obsahu odborného se bude přihlížet i ke stránce formální. Bude zahrnuto do hodnocení prospěchu za 2. pololetí.         Žáci nebudou na práci sami, povede je učitel, k jehož tématu se přihlásí, a mohou se obrátit i na další vyučující.

Co tvorbou závěrečné práce žáci získají, co se mohou naučit nebo aspoň částečně naučit?

o   umět dlouhodoběji souvisle pracovat na zvoleném tématu,

o   vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů, nejen z Wikipedie, Googlu

o   někteří podle zvoleného tématu i propojovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a        poznatky, formulovat závěry

o   napsat a graficky zpracovat vlastní souvislý a logicky uspořádaný text doplněný případně dle potřeby o   grafy, fotografie, tabulky aj. (vzor jim zůstane a budou moci využít ve svém dalším studiu na SŠ),

o   prezentovat svou práci před ostatními,

o   pozitivně ovlivnit klasifikaci ve zvoleném předmětu.

      Kolektiv pedagogů ZŠ Klobuky

Cílem projektu je zprostředkovat individuální vzdělávání venkovským občanům ÚK a SK v oblastech obecných ale i odborných kompetencí. V oblastech, které se nejrychleji vyvíjejí a na jejichž zvládnutí je kladen každodenně tlak hlavně při uplatnitelnosti na trhu práce. Přispěje k tomu soubor přednášek a seminářů, které budou bezplatně k dispozici občanům nejen z blízkého okolí.

Partner projektu:

Občanské sdružení Genesia realizuje projekty ESF zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a zlepšení přístupu ke vzdělávání pro co nejširsí okruh osob, a to včetně osob znevýhodněných, ať již zdravotně, věkově či sociálně.

Naše největší výhody:

  • Malý počet žáků ve třídě - individuální přístup
  • Škola nabízí vhodné prostředí pro děti s výukovými problémy (kvalifikovaní pracovníci, asistenti)
  • Integrace dětí s postižením, rodinné prostředí malé školy

EU, MŠMT
TENTO INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PORTÁL JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Základní škola a Mateřská škola Klobuky, okres Kladno - STRUČNÝ POPIS WEBU - Vestibulum euismod dapibus DŮLEŽITÁ KLÍČOVÁ SLOVA nulla in elementum. Etiam varius est nec felis tincidunt cursus. Fusce porttitor scelerisque blandit. Ut lobortis consequat nisi id. Sed in justo sed arcu convallis volutpat. Duis id bibendum mi. Donec semper, dolor sit amet posuere consequat, ipsum odio mattis sapien, nec interdum erat dui ac ligula. FRÁZE NA KTERÉ CHCETE BÝT VIDĚT VE VYHLEDÁVAČÍCH Cras quam purus, tristique sit amet venenatis ac, consequat quis ligula. Nulla non dolor magna.

Mapa stránek

Webdesign a vytvoření webu zajistila firma clickmedia.cz